Pedagogische visie kinderopvang - Kinderopvang More for Kids Nijverdal
11335
page-template-default,page,page-id-11335,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Pedagogische visie kinderopvang

Visie kinderopvang

More for Kids

“Wij laten kinderen stralen” 

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Kinderopvang More for Kids Nijverdal werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

♥ Het kind uitdagen waar mogelijk en ondersteunen waar dat nodig is.

♥ Het volgen van de ontwikkeling van ieder kind en daar de persoonlijke begeleiding op aanpassen.

♥ Het kind zelfvertrouwen geven zodat het kan groeien tot een zelfstandig en trots individu.

♥ Het vergroten van de individuele kwaliteiten  van een kind.

We bieden ondersteuning bij alle facetten van de ontwikkeling: motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en de spraaktaal ontwikkeling. Ieder kind mag zichzelf zijn; zijn eigen unieke individu. We staan met ons team van ervaren medewerkers klaar voor professionele en liefdevolle begeleiding voor uw kind en voor u als ouders.

Tevens kunt u voor uw vragen rondom de opvoeding ook bij ons terecht. We zijn een “thuis” voor alle kinderen, waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. Waar een optimale ontwikkeling mogelijk is, binnen zijn/haar mogelijkheden.

Met de kleinere groepen (maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar) is deze intensieve en persoonlijke begeleiding mogelijk.

Hierdoor krijgt ieder kind individuele aandacht en kan het in een liefdevolle en warme omgeving opgroeien. We werken vanuit een positieve benadering naar de kinderen. We kijken naar mogelijkheden. We brengen en houden de draagkracht en de draaglast van de taken waar een kind in zijn/haar ontwikkeling voor staat in balans, zodat een optimale ontwikkeling mogelijk is.

Onze kernwaarden zijn:

♥ Een zuivere, eerlijke en een liefdevolle omgeving bieden voor iedereen die bij ons komt.

♥ Samen spelen en delen met andere kinderen.

♥ Er samen een geweldige dag van maken.

♥ Onbezorgd en vol vertrouwen.

Wij zijn er voor alle kinderen. Ook kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. Onze begeleiding is hierop afgestemd.

Onze passie is; alle kinderen op hun eigen wijze laten stralen.

Wilt u dit ook voor uw kind? Komt u dan bij More for Kids. We staan voor u en uw kind(eren) klaar!

beste kinderopvang van Overijssel pedagogische visie
schmincken kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
1 jaar kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
plassen stampen kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
parachute kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
bos kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
verf kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
paashaas kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp

Pedagogisch beleidsplan kinderopvang

More for Kids
pedagogisch visie beleidsplan more for kids kinderopvang nijverdal kind

Het bieden van een gevoel van veiligheid

More for Kids

Het bieden van veiligheid is van primair belang voor de ontwikkeling van een kind, omdat het bijdraagt aan het gevoel van welbevinden van een kind (een gevoel van welbevinden wordt hieronder nader toegelicht). Om de andere drie basisdoelen van onze doelstelling te kunnen realiseren, is het bieden van een veilig klimaat een vereiste. Door het bieden van een veilig klimaat op ons kinderdagverblijf, kan het kind profiteren van de mogelijkheden die de omgeving op het kinderdagverblijf biedt. Om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen zal daarom een veilig klimaat op ons kinderdagverblijf gerealiseerd worden.

Gevoel van welbevinden

Welbevinden kan worden omschreven als een algemene positieve toestand waarin een kind verkeert. Alledaagse uitdrukkingen als ‘lekker in je vel zitten’ en ‘het naar je zin hebben’ benaderen dit begrip het beste. Wanneer het kind zich emotioneel veilig voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. Om dit te bereiken creëren we bij More for Kids een sfeer waar kinderen zich welkom en op hun gemak voelen.

Het gevoel van veiligheid wordt gegeven door de responsieve en respectvolle houding van de pedagogisch medewerkers. Bovendien spelen onze medewerkers in op de belevingswereld van de kinderen en passen het aanbod van het dagprogramma aan op de ontwikkeling van het kind. Door onze vaste structuur van de dag houden kinderen overzicht tijdens de dag. Dit geeft een kind een gevoel van veiligheid.

De groepsleiding bewaakt het welbevinden van ieder kind en streeft ernaar dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

Beleid bij overplaatsing naar een vervolg groep.

Naarmate een kind ouder wordt gaan contacten met andere kinderen een steeds belangrijkere rol spelen. Leeftijdsgenootjes die zich in dezelfde ontwikkeling bevinden en dezelfde sociale ontwikkelingsfase doormaken, sluiten goed aan bij de behoefte aan sociaal contact van een kind. Kinderen gaan vriendjes maken. Kinderen van dezelfde ontwikkelingsleeftijd die op dezelfde dagen komen worden, wanneer ze overgaan naar een nieuwe groep, daarom zoveel mogelijk gezamenlijk overgeplaatst om ‘scheidingen’ te voorkomen. Er wordt gestreefd naar een stabiele groepssituatie, waarin ieder kind zich veilig voelt.

Bij het plaatsen van de kinderen naar een nieuwe groep wordt de stabiliteit van de groep en het kind bewaakt.

Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking met ouders. De combinatie van vaste pedagogisch medewerkers en veilige kindvriendelijke ruimten met voldoende uitdagingen, stimuleert de ontwikkeling van de kinderen op vele gebieden.

Persoonlijke competentie

More for Kids

Bij het bevorderen van persoonlijke competenties van een kind kijken we naar de ontwikkeling van de brede persoonskenmerken van een kind zoals: – Veerkracht – Zelfstandigheid – Zelfvertrouwen – Flexibiliteit. Deze kenmerken stellen kinderen in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan de veranderende omstandigheden. 

Daarnaast omvat het begrip ‘persoonlijke competentie’ ook de competenties van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, namelijk:

meisje kind more for kids kinderopvang nijverdal

De sociaal emotionele ontwikkeling

jongen kind more for kids kinderopvang nijverdal

De motorische ontwikkeling

meisje kind more for kids kinderopvang nijverdal

De spraak-taalontwikkeling

jongen kind more for kids kinderopvang nijverdal

 De cognitieve ontwikkeling

meisje kind more for kids kinderopvang nijverdal

De ontwikkeling van de zelfredzaamheid

Voor meer informatie over deze ontwikkelingsgebieden en hoe wij hier mee werken; lees ons pedagogisch beleidsplan.

blokjes spelen kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke kogelman
carnaval feest kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke kogelman
dier kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke kogelman
koen kinderopvang nijverdal more for kids
sneeuw buiten spelen kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke kogelman pedagogische visie
mees spelen kinderopvang nijverdal more for kids
sinterklaas kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke kogelman
glijbaan spelen kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke kogelman

Sociale competentie

Pedagogische visie kinderopvang More for Kids Nijverdal

Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een kind en participatie in de samenleving. Hoewel de competentie ‘het omgaan met anderen’ in principe ook een ‘persoonlijke’ competentie is die wordt verworven door individuele kinderen, is het bevorderen van de sociale competentie toch afzonderlijk in de pedagogische doelstelling van More for Kids ondergebracht. De reden daarvoor is dat kinderen in een kinderdagverblijf al op veel jongere leeftijd dan in de meeste gezinnen opgroeien te midden van leeftijdgenoten. Dit biedt extra mogelijkheden om vaardigheden te verwerven in het omgaan met en het aangaan van relaties met andere kinderen. 

Het begrip sociale competentie verwijst naar een heel scala aan sociale kennis en vaardigheden zoals; het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, delen, respecteren, samenwerken, helpen en conflicten oplossen. We instrueren en ondersteunen de kinderen bij het ontwikkelen van vaardigheden passende bij hun sociale competentie. More for Kids onderkent dat voorbeeldgedrag van onze pedagogisch medewerkers hierin van essentieel belang is. 

Waarden en normen kinderopvang

More for Kids

Om goed te kunnen functioneren in de samenleving waar kinderen deel van uitmaken, moeten kinderen de regels, normen en waarden, ofwel de ‘cultuur’ van die samenleving zich eigen maken. Dit wordt ook wel socialisatie genoemd. Kinderen worden vanaf hun geboorte gesocialiseerd binnen het gezin. Via beloning en correctie, via expliciete instructies en uitleg en door dingen voor te doen, leren ouders hun kinderen niet alleen de gedragsregels die binnen het eigen gezin gelden, maar ook regels (normen en waarden) die zij van belang achten voor het functioneren van hun kind buiten het gezin.

Kinderopvang More for Kids in Nijverdal is zich er van bewust dat ook in ons kinderdagverblijf wordt gesocialiseerd. Kinderen leren daarbij niet alleen de groepsregels, maar impliciet en tevens expliciet ook meer algemene waarden en normen. De groepssetting van het kinderdagverblijf waar kinderen in aanraking komen met andere kinderen en volwassenen (bijvoorbeeld met een andere sociale en culturele achtergrond) biedt daartoe extra mogelijkheden. De socialisatie op ons kinderdagverblijf is doeltreffend wanneer kinderen normen en waarden leren door een goed voorbeeld en van elkaar.

rondleiding more for kids kinderopvang nijverdal kind