Voor ouders - Kinderopvang More for Kids Nijverdal
11339
page-template-default,page,page-id-11339,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Voor ouders

Informatie brochure

More for Kids
informatie brochure more for kids kinderopvang nijverdal kind

Dagdeel ruilen

More for Kids

Wij gaan er van uit dat ouders hun kind(eren) afmelden wanneer zij een dag niet komen.

Wanneer een ouder incidenteel een dagdeel wil ruilen, is dat mogelijk mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is.

Daarbij hanteren we enkele voorwaarden: 

♥ De ouder heeft voor de afmelding van het kind aangegeven dat u deze dag zou willen ruilen.

♥ De nieuw vastgelegde dag, vindt plaats binnen 2 weken voor of na de oorspronkelijke dag.

♥ Er mag door u als ouder/verzorger een dag geruild worden, bijvoorbeeld vanwege werk of een andere afspraak.

♥ Er mag niet geruild worden voor een erkende feestdag of omdat uw kindje ziek is geweest.

♥ Ruilingen worden alleen goedgekeurd wanneer de kindaantallen op de groep dit toelaten. Er voor de ruiling geen extra pedagogisch medewerksters ingezet moet worden.

♥ Extra dagen kunt u als ouder ook het gehele jaar door aanvragen, deze dagen worden extra gefactureerd.

♥ Extra dagen worden, net als de ruilingen, alleen goedgekeurd wanneer de aantallen op de groep dit toelaten, wij mogen de leidster-kind ratio niet overschrijden.

Een ruiling wordt minimaal een week van tevoren aangevraagd via de mail: info@kinderopvangmoreforkids.nl
Voor het structureel wijzigen van dagdelen kunnen de ouders bij de administratie een aanvraagformulier krijgen. Via het mailadres: info@kinderopvangmoreforkids.nl

team leidsters kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
paasviering kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
mees keuken kinderopvang nijverdal more for kids
puzzelen kinderopvang nijverdal more for kids
bus speelgoed kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
buiten kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke kogelman
2 jaar kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
paasei kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp

Oudercommissie

More for Kids

Ouders hebben een belangrijke plaats in onze organisatie en dat krijgt structureel vorm in de oudercommissie. Op locatie is er een oudercommissie.

De oudercommissie komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar. Zij behartigen en vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk. Tevens adviseren zij ten aanzien van kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, risico-inventarisatie, openingstijden samenwerking tussen de basisscholen en het kinderdagverblijf, klachtenregelingen, prijswijzigingen, etc.

Iedere ouder kan met vragen, klachten of ideeën terecht bij de oudercommissie.
Hiervoor hangt op locatie een overzicht met foto’s en telefoonnummers waar de leden te bereiken zijn. Of je kunt de leden mailen, het emailadres is oudercommissie@kinderopvangmoreforkids.nl

Jaarlijks wordt door de organisatie een informatieve ouderavond georganiseerd.
Deze ouderavond is afgestemd op de inhoudelijke behoefte aan informatie van ouders.

Ouderportaal

More for Kids

Binnen kinderopvang “More for Kids” vinden wij de communicatie met ouders, onze partners in opvoeding, van groot belang. We maken gebruik van een ouderportaal in samenwerking met Konnect, een allround internetapplicatie voor kinderdagverblijven. Het Ouderportaal is een van de vele manieren om u te betrekken bij onze kinderopvang. We maken hiermee op een moderne en persoonlijke manier een dagopvang inzichtelijk.

Het Ouderportaal is uiteraard een aanvulling op (en niet ter vervanging van) het directe contact met u als ouder.

Zo geven wij via het Ouderportaal een indruk van de opvang door middel van een verhaal in het digitale schriftje en met foto’s. Daarnaast beschikt het Ouderportaal over diverse mogelijkheden om de communicatie met de ouders te versterken. Zo kunt u ook zelf een bericht of schriftje schrijven voor uw kind en de medewerkers. Op deze manier wordt het digitale schriftje een mooi en waardevol document van een heel belangrijke ontwikkelingsperiode uit het leven van uw kind.

Via het Ouderportaal kunt o.a.:

meisje kind more for kids kinderopvang nijverdal

DE FOTO’S BEKIJKEN VAN UW KIND(EREN) EN DOWNLOADEN (indien toestemming hiervoor gegeven is)

jongen kind more for kids kinderopvang nijverdal

HET DIGITALE SCHRIFTJE BEKIJKEN (deze vervangt de papieren versie)

jongen kind more for kids kinderopvang nijverdal

ZELF BERICHTEN VERSTUREN

jongen kind more for kids kinderopvang nijverdal

DE NIEUWSBRIEF LEZEN

Komt u bijvoorbeeld uw kind een uurtje eerder halen, dan kunt u dat via het Ouderportaal aan ons laten weten. Of heeft uw kind bijvoorbeeld ’s nachts een onrustige nacht gehad, dan kunt u ons dat ook via Ouderportaal laten weten. Het ouderportaal vervangt geen rechtstreeks contact, is uw kind bijvoorbeeld ziek, wordt u nog gewoon gebeld net als vroeger.

Juist de informatie die u graag uitwisselt tijdens het brengen of halen van uw kind, kunt u nu ook digitaal uitwisselen. We streven ernaar om dagelijks voor het ophalen van de kinderen de digitale schriftjes te versturen zodat u bij het halen van uw kind al de informatie tot u heeft kunnen nemen. Daarnaast kunt u het ’s avonds na het eten nog eens op uw gemak doorlezen. Via de mobiele App voor ouders kunt u altijd en overal de laatste foto’s bekijken of het schriftje lezen. Tevens kunt u in het schriftje schrijven en berichten uitwisselen met de groep. De App is beschikbaar voor Android en Apple telefoons en tablets.

Inloggen op het More for Kids Ouderportaal

Het gebruik van Ouderportaal is voor ouders gratis. De communicatie via het Ouderportaal voldoet aan onze eisen van veiligheid en privacy van uw kind. Dat staat voorop. Dit garanderen we door te werken in een afgesloten Cloud omgeving waarbij u alleen kan inloggen via een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
Er zijn hoge eisen gesteld aan de mate van beveiliging. De beveiliging is in alle onderdelen van het portaal doorgevoerd. Er is een strikte toegangsbeveiliging. Daarnaast is het internetverkeer beveiligd op dezelfde bewezen veilige manier als bijvoorbeeld internetbankieren en alle gegevens worden in het ouderportaal beveiligd opgeslagen.

ouders ouderkonnect opvang more for kids kinderopvang nijverdal kind

Klachtenbeleid

More for Kids

Wij trachten binnen Kinderopvang More for kids met onze diensten zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en die van uw kinderen.

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat u een keer ontevreden bent of graag dingen anders ziet. Dit horen wij dan graag van u om samen tot een oplossing van de klacht te komen. Het opvoeden van uw kind is ten slotte een samenspel tussen ouders en de kinderopvang. Door uw feedback is het mogelijk om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op uw wensen en behoeften. We gaan ervan uit dat uw feedback komt vanuit een sterke betrokkenheid om de situatie te verbeteren. Deze klacht zal dan ook op geen enkel opzicht een negatieve invloed hebben op de opvang van uw kind.

Interne klachten procedure.

Een persoonlijke klacht kan indien gewenst direct besproken worden met de desbetreffende persoon. Indien dit niet tot de mogelijkheid behoort, kan de klacht geuit worden bij de directeur. Klachten over beleidszaken kunnen ingediend worden bij de directeur. U kunt een klacht schriftelijk in dienen.
Als u kiest voor een schriftelijke klacht, zal hierop zo spoedig mogelijk gereageerd worden.

Mocht u een anonieme klacht in willen dienen dan kunt u contact op nemen met de oudercommissie via oudercommissie@kinderopvangmoreforkids.nl

Externe klachten procedure.

Binnen More for Kids nemen we klachten van ouders serieus, we zien klachten als verbeterpunten. Met klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de pedagogisch medewerkers van de groep. Tevens kunt u uw klacht richten tot de directie.

• De ouder kan de klacht schriftelijk indienen

• More for Kids zal de klacht zorgvuldig onderzoeken

• De ouder wordt door ons zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling;

• De klacht, rekening houdend met de aard ervan, wordt zo spoedig mogelijk  afgehandeld;

• More for Kids verstrekt de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht.

• Eventuele maatregelen zullen binnen een maand zijn gerealiseerd.

Wij zijn voor zowel de individuele ouders als de oudercommissies aangesloten bij de landelijke geschillencommissie kinderopvang. Tevens kunt u te aller tijde met uw klacht terecht bij de geschillencommissie.

De Geschillencommissie Kinderopvang

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Klik HIER voor ons formulier voor tips, ideeën of klachten.

Wij hopen dat u en uw kind een fijne tijd tegemoet gaan bij Kinderopvang More for Kids. En hebt u nog vragen? Stel ze gerust!
U kunt ons het beste bereiken via de mail: info@kinderopvangmoreforkids.nl

rondleiding more for kids kinderopvang nijverdal kind