Werkwijze - Kinderopvang More for Kids Nijverdal
11337
page-template-default,page,page-id-11337,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Werkwijze

Kindvolgsysteem

More for Kids

Concrete opvoedingsdoelen stellen – wat een kind op een bepaalde leeftijd moet kunnen en weten,is niet eenvoudig. Bij More for Kids worden geen concrete doelen gesteld, omdat de diversiteit en het recht op ontwikkeling in eigen tempo centraal staan. We geven geen gedetailleerde beschrijvingen van einddoelen die moeten worden behaald. We willen jonge kinderen een ruim scala aan leerervaringen bieden. Gedetailleerde schema’s leiden vaak tot een schoolse benadering van jonge kinderen en een sterke gerichtheid op het behalen van doelen. Hierdoor worden jonge kinderen onnodig in een keurslijf gedrukt en beperkt in hun speelruimte.

De ontwikkeling en leerwegen van kinderen zijn vaak heel verschillend. Zowel qua tempo als qua inhoud. Sommige kinderen zullen nooit echt drukke baasjes worden die genieten van klimmen en wild spel. Anderen zullen slechts met moeite geduld opbrengen voor puzzels, of spelen het liefst alleen of met één bepaalde vriend. Dergelijke variaties zijn normaal. Jonge kinderen hebben nodig hierin te kunnen kiezen en zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. 

Spontane nieuwsgierigheid, rust en herhaling, opgaan in spel zijn wezenlijke kenmerken van het leren van jonge kinderen. Dit spontane leren kan bedreigd worden door een te grote doelgerichte bemoeienis van pedagogisch medewerkers met de kinderen. Voor een juiste balans tussen het kind volgen en niets doen enerzijds en actief stimuleren en ingrijpen en bemiddelen anderzijds is kennis en ervaring nodig.

Bij voldoende aanbod van ervaringen kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Bij het bieden van leerervaringen en emotionele veiligheid leren de meeste kinderen wat ze nodig hebben. Jonge kinderen leren op hun eigen tempo en op hun eigen wijze.

De doelen in de wet Kinderopvang zijn vertaald in kind termen om aan te sluiten bij hun basale behoeftes en drijfveren.

Wij volgen de kinderen aan de hand van een doel en competentie beschrijving, gebaseerd op de volgende competenties:

meisje kind more for kids kinderopvang nijverdal

KIJK IK MAG ER ZIJN (emotionele competentie)

jongen kind more for kids kinderopvang nijverdal

KIJK, WE DOEN HET SAMEN (sociale competentie)

meisje kind more for kids kinderopvang nijverdal

KIJK, IK KAN HET ZELF, HET LUKT ME (motorisch zintuigelijke competenties)

jongen kind more for kids kinderopvang nijverdal

KIJK, IK VOEL, DENK EN ONTDEK (cognitieve competenties)

meisje kind more for kids kinderopvang nijverdal

LUISTER, IK KAN HET ZELF ZEGGEN (taal en communicatieve competenties)

jongen kind more for kids kinderopvang nijverdal

KIJK, IK BEN EEN LIEF, GOED KIND (morele competenties)

meisje kind more for kids kinderopvang nijverdal

KIJK, IK KAN DANSEN, ZINGEN EN IETS MAKEN (expressieve en beeldende competenties)

Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor (pedagogisch medewerker) werkt op de groep van het kind. De mentor is een aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

De mentor maakt ieder jaar een afspraak met de ouders/verzorgers van het kind. Bovenstaande competenties worden bekeken en beschreven in een verslag. 

In dit gesprek komt de ontwikkeling van uw kind aan de orde en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen om zo goed mogelijk bij u kind aan te blijven sluiten. Als uw kind 4 jaar wordt en naar school gaat verzorgt de mentor een uitgebreide overdracht naar school en/of BSO.

Muziek op schoot

More for Kids
linten muziek op schoot kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
hegeman muziek op schoot kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
luisteren muziek op schoot kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
bewegen muziek op schoot kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp 1
handen klappen muziek op schoot kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
muziek op schoot kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
blokfluit muziek op schoot kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp
lint muziek op schoot kinderopvang more for kids nijverdal jojanneke beukenkamp

Muziekplezier van 0 tot 4 …

Tijdens de muzieklessen zingen, spelen, bewegen en luisteren we samen met de kinderen. We zingen liedjes over allerlei dagelijkse dingen. Zelf muziek maken gebeurt met stem, handen, voeten en eenvoudige muziekinstrumenten en divers spelmateriaal. De les biedt ook inspiratie om later op de dag of thuis of de volgende dag liedjes en spelletjes te herhalen. Want herhalen daar zijn jonge kinderen dol op!

Zo wordt op een ontspannen en gezellige manier een basis gelegd voor de muzikale ontwikkeling van de kinderen. Vanzelfsprekend komen alle andere ontwikkelingsgebieden ook aan bod. Maar het belangrijkste doel is: samen plezier beleven aan muziek, omdat muziek voor iedereen is!

Mijn ervaring:

Voordat ik de opleiding ging volgen voor muziek op schootdocent, heb ik jaren in het basisonderwijs gewerkt. De combinatie van mijn interesses/passies, kinderen en muziek, hebben mij doen besluiten muziek op schootcursussen te gaan geven in Hellendoorn. Sinds 2012 geef ik deze ouder-kind-muzieklessen met heel veel plezier. Met evenzoveel plezier zal ik muzieklessen gaan verzorgen aan de kinderen van More for Kids Kinderopvang.

Muzikale groet,
Petra Hegeman

www.muziekopschoothellendoorn.nl

rondleiding more for kids kinderopvang nijverdal kind